top of page

KONKURS WIEDZY NA TEMAT PRAW CZŁOWIEKA

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony corocznie 10 grudnia to dzień poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Dla upamiętnienia rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w naszej szkole podczas godziny wychowawczej 14 grudnia 2016 r. społeczność uczniowska wraz z wychowawcami mogła obejrzeć przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną. Tydzień później 21 grudnia 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy na temat Praw Człowieka, do którego przystąpiły dwuosobowe zespoły reprezentujące swoją klasę. Spośród uczestników konkursu wiedzowego wyróżniono dwie reprezentacje klasowe, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Pierwsze wyróżnienie przypadło reprezentacji klasy II TA/TŻiUG – Annie Ostaszewskiej i Tomaszowi Dmuchowskiemu, drugie zaś reprezentacji klasy III TŻiUG – Edycie Wilga i Tomaszowi Komsta. Przyznano również wyróżnienie za osiągnięcie najwyższego wyniku – Ewie Pomaskiej z klasy II TW. Bardzo dziękujemy zaangażowanym uczniom, jak również wychowawcom poszczególnych klas, a wszystkim wyróżnionym szczególnie gratulujemy wyników. Pamiętajmy zatem, że poszanowanie praw człowieka, jego godności to dobro najwyższe.

Niech refleksją dla nas wszystkich będzie wiersz ks. Romana Indrzejczyka, który wybrzmiał podczas spotkania konkursowego: Ocalić godność To już nie jest ten świat, teraz jest inaczej… Szlachetnie postąpisz – gotowi cię wyśmiać. Nie skrzywdzisz człowieka – powiedzą, żeś głupi. Straciłeś okazję, żeby się odegrać – naiwny – osądzą. Zachęcać cię będą – wydrwij to co święte, zabłyśnij skandalem – wnet będziesz na szczycie i zdobędziesz sławę. A jednak, a jednak to wszystko nieprawda! Pozostań szlachetnym i nie krzywdź, nie wyśmiewaj – Świat wciąż tego pragnie i dobra wciąż szuka.

Życie jest przewrotne – sprawdzać chce twą wartość, w absurd cię wprowadzić, upodlić i zniszczyć, niewinność podeptać, na śmietnik wyrzucić, byś pozostał niczym.

Dlatego cię błagam – złu się nie poddawaj, Nie bój się być sobą, o swą godność walczyć i dobro ocalać… Tylko, czy wytrzymasz taką próbę losu?


imagekk001

Comments


bottom of page