top of page

Kształtowane ścieżki kariery zawodowej uczniów Zespołu Szkół w Golądkowie

W dniu 16.10.2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się spotkanie doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej w Ciechanowie Pań Ilony Trzcińskiej i Anny Perkowskiej z uczniami klas czwartych. Tematyką zajęć był „Rynek pracy, aktywne wejście na rynek pracy. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” oraz „Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne i adaptacja do nowych warunków pracy”. Młodzi ludzie nie spieszą się do szybkiego ustanowienia swojej kariery jako planu całożyciowego widząc liczne przeszkody w sobie i w otoczeniu. Planowanie ścieżki zawodowej uczniów na etapie szkoły ponadgimnazjalnej powinno być sprawą priorytetową, dlatego należy uświadamiać młodzieży jakie posiadają zdolności, kwalifikacje i cechy osobowościowe oraz jak mają planować własny rozwój i doskonalić swoje umiejętności.

Olga Śliwka Doradca zawodowy Zespołu Szkół w Golądkowie


20131016_111904

Comments


bottom of page