top of page

Kursy dedykowane uczniom i nauczycielom

W ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju ZSCKR w Golądkowie” nr RPMA.10.03.01-14-i929/22. rozpoczął się w naszej szkole kurs kombajnisty. Uczestniczą w nim uczniowie klas drugich i trzecich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, kończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

Kurs kombajnisty to pierwszy z wielu innych zaproponowanych uczniom i nauczycielom kształcących się w zawodach w naszej szkole. Kolejne to m.in. sushi I i II stopnia,podstawy florystyki, tworzenie wiszących ogrodów, cukierniczy, kelnerski, instalator klimatyzacji. Dzięki uczestnictwu w kursach uczniowie zdobędą nowe umiejętności i podniosą swoje kompetencje.Comments


bottom of page