top of page

KWESTA PCK

Od dnia 16.10.2017r. do 20.10.2017r. uczniowie: Aleksandra Iwaniuk (kl. IV TAK), Magdalena Włodarska (kl. IV TW), Tomasz Dyga (kl. IV TMR), Rafał Dyga (kl. IV TMR), Jakub Kordowski (kl. IV TMR), Grzegorz Wdowiński  (kl. IV TMR) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wzięli udział w kweście ulicznej w Pułtusku. Dochód z zebranych pieniędzy przeznaczony będzie na cele statutowe OR PCK w Pułtusku, w tym paczki świąteczne dla najuboższych dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w kweście. Uczniowie z naszej szkoły są zawsze gotowi do podejmowania zadań opiekuńczych oraz wrażliwi na losy i potrzeby innych ludzi.

Jolanta Błońska


Comments


bottom of page