top of page

Kwesta PCK

W dniach 16 – 20 maja 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie: Mateusz Kowalewski (kl. III TMR), Mariusz Kański (kl. III TMR), Łukasz Baćkowski (kl. III TMR), Sylwester Prus (kl. III TMR), Tomasz Dyga (kl. II TMR), Jakub Kordowski (kl. II TMR), Dawid Siarkowski (kl. II TMR), Kacper Trawicki (kl. II TMR), Olga Sokół (kl. II TAK), Tomasz Sadziak (kl. II TŻ i UG) wzięli czynny udział w kweście zorganizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Pułtusku. Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na cele statutowe PCK, w tym letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin.

Młodzież z naszej szkoły jest wrażliwa na niesienie pomocy potrzebującym. Dziękuję Dyrekcji Szkoły i wszystkim wolontariuszom za przeprowadzenie kwesty.

Jolanta Błońska


image004
image002
image001
bottom of page