top of page

Kwesta PCK

W dniach 11 – 15 maja 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie: Mateusz Kowalewski (kl. II TMR), Mariusz Kański (kl. II TMR), Adam Musieński (kl. II TMR), Łukasz Baćkowski (kl. II TMR), Iwona Kamińska (kl. II TŻ i UG), Katarzyna Krzyczkowska (kl. II TŻ i UG),Bartosz Królak (kl. III TW), Wojciech Nalewajk (kl. III TW), Małgorzata Kruszewska (kl. I TAK), Olga Sokół (kl. I TAK), Aleksandra Iwaniuk (kl.I TAK), Julia Spas (kl. I TAK) wzięli czynny udział w kweście zorganizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Pułtusku.

Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na cele statutowe PCK, w tym letni wypoczynek dzieci z ubogich rodzin. Młodzież z naszej szkoły jest wrażliwa na niesienie pomocy potrzebującym. Dziękuję Dyrekcji Szkoły i wszystkim wolontariuszom za przeprowadzenie kwesty.

Jolanta Błońska


image005

Comments


bottom of page