List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych