List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji Dnia Edukacji Narodowej