top of page

Litwa - dzień ósmy

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od kolejnej wizyty w szkole w Turgielach. Na początku graliśmy w gry integracyjne z młodzieżą litewską, następnie wysłuchaliśmy prezentacji przedstawiającej ciekawostki o Litwie.

Po obiedzie w szkole odwiedziliśmy Rzeczpospolitą Pawłowską. Republika samorządowa została utworzona w granicach I Rzeczypospolitej we wsi Pawłowo koło Wilna. W 1769 roku właściciel wsi ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski, zastąpił pańszczyznę oczynszowaniem i nadał chłopom wolność osobistą.

Następnym punktem programu był Dworek w Wilkiszkach. Jest to miejsce związane z historią życia polskich malarzy i powstańców. Został zbudowany w 1847 roku. Należał wówczas do rodziny Dmochowskich. Za jej udział w Powstaniu Styczniowym skonfiskowano i sprzedano go rosyjskiemu generałowi Maksymowowi. O dalszych losach majątku i jego kolejnych właścicielach nie ma pewnych informacji.

Na koniec uczestniczyliśmy w przygotowaniach do spektaklu dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości pt. ,,Przyjaźń Polsko-Litewska".
コメント


bottom of page