top of page

Litwa - dzień dziesiąty

Dzisiaj po raz ostatni odwiedziliśmy szkołę w Turgielach. Przedstawiliśmy prezentację o najciekawszych miejscach, które zobaczyliśmy podczas wyjazdu. Gra w kalambury, wspólny taniec i śpiew jeszcze bardziej nas zintegrowały. Tuż przed obiadem odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie. Następnie udaliśmy się do Solecznik, gdzie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Wysłuchaliśmy koncertu m.in. młodych pianistów i akordeonistów ze Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki, mieszczącej się w Pałacu Wagnerów. Po powrocie do hotelu, grupa uczniów pod opieką Pani Profesor Katarzyny Jaszczak przygotowała broszurę informacyjną pt. ,,Nasze wspólne problemy".
Comments


bottom of page