top of page

Marka McCormick na zajęciach praktycznych

Dzięki współpracy z firmą ROL-BRAT uczniowie klasy 4 technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mieli okazję dowiedzieć się jak dążyć do maksymalizacji plonu i poprawy jego jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów oraz spełnieniu wymogów ochrony środowiska. Ciągniki firmy McCormick , udostępnione na zajęcia praktyczne, uatrakcyjniły proces edukacyjny. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.Comments


bottom of page