top of page

Mediacje w edukacji - zdrowie psychiczne

W trosce o budowanie klimatu szkoły sprzyjającemu zdrowiu psychicznemu młodzieży w dniu 25 maja uczniowie z klasy I LTP wzięli udział w warsztatach „Mediacje w edukacji”. Podczas 5-godzinnych zajęć prowadzonych przez trenera personalnego uczniowie zapoznali się z zasadami komunikacji. Aktywny charakter zajęć pozwolił wszystkim uczniom biorącym udział w warsztatach przećwiczyć mechanizmy właściwego komunikowania się, w tym kompromisowego rozwiązywania konfliktów, konstruowania komunikatu ”ja”, aktywnego słuchania i uświadomienia sobie roli spostrzeżeń w komunikacji bez przemocy.Comments


bottom of page