top of page

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Conference on Marketing Management – MM 2013

Dnia 5 czerwca 2013 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Conference on Marketing Management – MM 2013” organizowana przez Katedrą Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas konferencji w sekcji plenarnej „Marketing strategiczny” został wygłoszony artykuł nt. „Działania marketingowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie” autorstwa Dyrektora ZSCKR w Golądkowie Pana Krzysztofa Nuszkiewicza oraz nauczyciela podstaw przedsiębiorczości dr Michała Romana. W referacie zostały zaprezentowane najważniejsze działania marketingowe w celu popularyzacji placówki szkolnej podejmowane przez dyrekcję szkoły, współpracowników oraz uczniów. Organizatorzy konferencji pogratulowali trafnego doboru tematu do problematyki obrad oraz życzyli dalszych sukcesów na płaszczyźnie edukacji i wychowania młodzieży.

dr Michał Roman – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości


mm2013

Comments


bottom of page