top of page

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „”Problemy rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce i na

W dniach 22-24.11.2014 roku Pan mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Pan Sławomir Bloch oraz dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce i na Ukrainie” w Jaremczu, na Ukrainie. Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Instytut Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Karpacki Narodowy Park Natury, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW oraz Koło Miłośników Turystyki Ekologii i Przedsiębiorczości Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Celem konferencji była wymiana poglądów, osiągnięć i doświadczeń osób zajmujących się rozwojem turystyki wiejskiej w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkań naukowych Pan mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Dyrektor ZSCKR w Golądkowie omówił porozumienie dotyczące współpracy z Instytutem Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Kooperacja miałaby dotyczyć staży nauczycieli, wymiany młodzieży szkolnej między placówkami naukowymi, organizację konferencji naukowych w kraju i za granicą, wymianę doświadczeń oraz poglądów.

Dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych


image005

Comments


bottom of page