top of page

Nasze staże już się zakończyły – to była sumienna nauka, połączona z niezapomnianą przygodą!

Nasi uczniowie kształcący się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik architektury krajobrazu otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie staży zawodowych w Grecji. Ostatniego dnia nastąpiło podsumowanie stażu i przeprowadzenie ewaluacji działań w gronie nauczycieli i opiekunów grup stażowych oraz wspólna kolacja.

Oprócz wiedzy którą przywieźliśmy, mamy również wspomnienia, o których na pewno nie zapomnimy. Widoki, spacery, morze, plaża i piękne zabytki – to, to co przywieźliśmy w naszych sercach z Grecji.

Chcemy zachęcić naszych młodszych kolegów do udziału w kolejnej edycji stażów ERASMUS+!Comentarios


bottom of page