top of page

O profilaktyce raz jeszcze ………

W dniu 08.10.2018r zespół składający się z trzech przedstawicieli  społeczności Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie wziął udział w imprezie  wiedzowo -edukacyjnej pod hasłem” Jestem rozsądny- jestem bezpieczny”. Projekt ten realizowany był przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Pułtusku.

W zmaganiach wiedzowych  dotyczących zakresu profilaktyki  wzięli udział uczniowie ze szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy I TW: Maja Zielińska, Klaudia Krajewska i Dawid Tyśkiewcz.

Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu interesujących  rzeczy na temat zadań instytucji i placówek pomocowych działających na rzecz rozwiązywania codziennych problemów życiowych mieszkańców powiatu pułtuskiego.

Zmagania qvizowe  i plastyczne oceniało jury, i chociaż nasi uczniowie nie zdobyli pierwszego miejsca, to jednak wykazali się bardzo dużą wiedzą i kreatywnością. Są zadowoleni, że mogli uczestniczyć w tego typu imprezie.

Hanna Karłowicz


bottom of page