top of page

O profilaktyce raz jeszcze …

W dniu 7 listopada 2014 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Panie policjantki mówiły o niebezpieczeństwach z którymi może zetknąć się młodzież, o unikaniu sytuacji ryzykownych i o łamaniu prawa, czasem nieświadomym. Dużo uwagi poświęcone zostało kwestii związanej z tematem narkotyków i dopalaczy oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z użyciem alko-gogli, dzięki którym młodzież mogła zbadać, co widzi i czuje kierowca, będący pod wpływem alkoholu.

Zajęcia prowadzone są pod hasłem „Sytuacja prawna nastolatka” i mają za cel, uświadomić uczniom jak postępować, aby żyć zdrowo i bezpiecznie.

Organizatorzy spotkania: Hanna Karłowicz i Joanna Przetacka


2014-11-07 09.22.33
2014-11-07 09.22.38
2014-11-07 09.22.45
2014-11-07 09.22.51
2014-11-07 09.22.57
bottom of page