top of page

O profilaktyce raz jeszcze… Walczymy z paleniem!!!

W dniu 21 listopada uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, specjalistą ds. promocji zdrowia. Tematyka spotkania dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniom od tytoniu. Uczniowie otrzymali kompendium wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Powyższe treści przedstawione zostały zarówno w kontekście profilaktyki zdrowia, jak i w odniesieniu do aspektów prawnych.

Hanna Karłowicz


Comments


bottom of page