top of page

Oferta szkoleniowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Zapraszamy zainteresowanych Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie:
1.Konferencja Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego -2 września 2021- konferencja - bezpłatne https://cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3889-ograniczenie-emisji-gazow-cieplarnianych-pochodzenia-rolniczego-konferencja
2.Uprawa konopi włóknistych i oleistych - 7-8.09.2021r. miejsce szkolenia Poznań - szkolenie bezpłatne 3.Chów i hodowla alpak na obszarach wiejskich - 20-21.09.2021r. – miejsce szkolenia Konstantynów Łódzki - szkolenie bezpłatne
4.Chów i hodowla ślimaka jadalnego z rodzaju Helix aspersa - 29-30.09.2021r.- miejsce szkolenia Warka- szkolenie bezpłatne https://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe-old/szkolenia/3891-alternatywne-zrodla-dochodu-dla-malych-gospodarstw
5.Dla osób które nie ukończyły szkolenia uzupełniającego dla doradców rolniczych wiosna 201 -Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych "Zasady realizacji działania: Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021" https://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe-old/szkolenia/3886-szkolenie-uzupelniajace-dla-doradcow-rolniczych-zasady-realizacji-dzialania-dobrostan-zwierzat-w-ramach-prow-2014-2020-w-roku-2021
6.Wymogi programu działań „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” oraz przygotowanie planów nawozowych, szkolenie prowadzone m.in. przez Bogdana Kiedorwskiego – termin II połowa września

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową CDR w Brwinowie na III kwartał 2021 na stronie: https://cdr.gov.pl/images/Brwinow/szkolenia/2021/kalendarz_szkolen_III_2021.pdf

Komentarze


bottom of page