OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM I ZUŻYTYM SKŁADNIKU RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO ZSCKR W GOLĄDKOWIE