top of page

Olimpijskie zmagania

Od wielu lat Zespół Szkół w Golądkowie uczestniczy ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to impreza wpisana do rejestru olimpiad przedmiotowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i przez ten resort nadzorowana. Organizatorem konkursu jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


W tym roku do zmagań konkursowych przystąpiło blisko 40 uczniów w 4 blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, gastronomia, architektura krajobrazu i weterynaria. Uczniowie rozwiązali test składającym się z 60 pytań a następnie zmierzyli się z zadaniami praktycznymi. Wśród zwycięzców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów znaleźli się:

  • Mechanizacja rolnictwa: Łukasz Górecki, Karol Witkowski

  • Gastronomia: Klaudia Grzymkowska, Katarzyna Zadruska

  • Weterynaria: Szymon Świercz, Ścibiorska Anna, Jaskulska Natalia

  • Architektura krajobrazu: Amelia Abramczyk, Karolina Przybyszewska, Jakub Zapert

Finaliści etapu szkolnego zostaną zgłoszeni do eliminacji okręgowych, które odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2022 roku w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Jest o co walczyć, bowiem uczestnicy olimpiady, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w finale centralnym i przystąpią do jego realizacji są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Ponadto laureaci i finaliści etapu centralnego mają szansę otrzymać indeks uczelni wyższej i być przyjęci na wybrany kierunek z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.留言


bottom of page