top of page

Piotr Lusa zwycięzcą finału wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

16 lutego 2015 roku, trzech uczniów klasy I technikum kształcącego w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w ZSCKR w Golądkowie: Piotr Lusa, Jakub Tomaszewski i Dawid Siarkowski reprezentowali szkołę w finale wojewódzkim ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii w Płońsku.

Zwycięzcą finału okazał się Piotr Lusa, który pokonał wszystkich konkurentów zarówno w części pisemnej, jak i ustnej olimpiady. Jako najlepszy z województwa mazowieckiego, zakwalifikował się do etapu Krajowego olimpiady.

W olimpiadzie mogli uczestniczyć rolnicy oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych w wieku do 35 lat, a także uczniowie zgłaszani przez szkoły rolnicze. Organizatorem olimpiady jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Anna Grochowska


image001

Comentarios


bottom of page