top of page

„Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” - ERASMUS+

W dniu 18 marca 2021 odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i udało im się zakwalifikować do udziału w projekcie.

W godzinach popołudniowych tego samego dnia odbyło się zebranie z rodzicami, którym przedstawione zostały zasady udziału uczniów w programie Erasmus+.

Pierwszy etap młodzież ma już za sobą. Listy osób zakwalifikowanych do projektu „Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej” nr 2020-1-PL01-KA102-078476 zostały zamknięte.

Teraz przed uczniami intensywny okres udziału w zajęciach przygotowawczych pozwalających lepiej poznać zwyczaje i kulturę Grecji oraz utrwalić znajomość języka angielskiego.


Koordynator projektu

Praktyki zawodowe w Unii Europejskiej
.pp
Download PP • 5.39MB

bottom of page