top of page

Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa – szkolenie

W dniach 1-2 października 2013 roku uczniowie klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, uczestniczyli w szkoleniu nt.: „Przetwórstwo owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość”. Szkolenie realizowane było przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu w ramach projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”. Młodzież wzięła udział w wykładach dotyczących m.in.: procesu zatwierdzania i rejestracji działalności związanej z produkcją i wprowadzaniem produktów żywnościowych do obrotu, wymagań formalnych i prawnych prowadzenia działalności przetwórstwa surowców ekologicznych, możliwości pozyskania środków na wsparcie działalności przetwórczej, dystrybucji i promocji żywności w ramach środków UE w latach 2014-2020 oraz technologii przetwarzania dla wybranych produktów. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach, których celem było zdobycie praktycznej wiedzy na temat pracy urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie owoców i warzyw. Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz efekty swojej pracy podczas warsztatów – świeże, własnoręcznie zrobione i zapakowane soki owocowe.

Marek Stańczak


201310011334

Comments


bottom of page