top of page

Przygotowania do egzaminu zawodowego

W sesji letniej roku szkolnego 2021/2022 w klasach trzecich Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przeprowadzony zostanie egzamin z kwalifikacji ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Egzamin praktyczny będzie polegał na wykonaniu fragmentu instalacji odnawialnych źródeł energii. Uczniowie na zajęciach praktycznych ćwiczą techniki i doskonalą swoje umiejętności.

Egzaminy już na początku czerwca.


Paweł Pieńkoszbottom of page