Regulamin rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińs