top of page

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3 września br. w murach Zespołu Szkół w Golądkowie zabrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, oraz Pracowników Administracji i Obsługi. Zaczął się wzmożony czas pracy dla całej placówki szkolnej. Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. Adama Gnypa.

Po mszy Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uroczyście rozpoczął rok szkolny 2012/2013. Jak zawsze gościnne progi szkoły zaszczyciło swą obecnością wielu zacnych gości m.in. Tadeusz Nalewajk Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Witold Chrzanowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, prof. dr hab. Teresa Nałęcz-Tarwacka Pracownik Naukowy SGGW w Warszawie, absolwentka szkoły.

Uroczyste obchody uświetniła swoim występem Wioletta Cieszkowska absolwentka Zespołu Szkół w Golądkowie śpiewając znane i lubiane, polskie przeboje.

Comments


bottom of page