top of page

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Golądkowie

2 września 2013 r. w murach Zespołu Szkół w Golądkowie zabrzmiał pierwszy dzwonek dla uczniów, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, oraz Pracowników Administracji i Obsługi. Zaczął się czas wzmożonej pracy dla całej placówki szkolnej. Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. Adama Gnypa.

Po mszy Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uroczyście rozpoczął rok szkolny 2013/2014. Jak zawsze gościnne progi szkoły zaszczyciło swą obesnością wielu zacnych gości m.in. Tadeusz Nalewajk Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryk Kowalczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyna Rusin Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Dlelegatura w Ciechanowie, Dr hab. Krystyna Krzyżanowska profesor SGGW w Warszawie Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Prof. dr. hab. Teresa Nałęcz – Tarwacka Pracownik Naukowy SGGW w Warszawie, Absolwentka szkoły, przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie, kierownicy jednostek.


DSC_1303

DSC_1239

Comments


bottom of page