top of page

RZETELNIE WYPEŁNIAĆ SWOJE OBOWIĄZKI… ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

5 października 2018 roku uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Uroczystość o charakterze patriotycznym miała sprawić, by pierwszoklasiści zapamiętali, że nowy etap swojego życia i swojej edukacji rozpoczynają w Roku dla Niepodległej. Dlatego najpierw uczennice prowadzące spotkanie – Anna Ostaszewska (IV ta/tżiug) i Magdalena Radulska (III tak/tw) – przypomniały, czym jest ślubowanie oraz przeprowadziły zebranych przez różne miejsca i często przełomowe zdarzenia w historii Polski, w których składano ważne przysięgi. Wysłuchaliśmy więc:

– fragmentów Świętej Reguły Rycerskiej ułożonej przez Kapitułę Rycerstwa Polskiego na podstawie średniowiecznych źródeł (Sylwester Ujazda – II tmria, Edyta Rulka – III tak/tw);

– przysięgi generała Tadeusza Kościuszki złożonej Narodowi na krakowskim rynku w 1794 roku (Marcin Zadruski – II tżiug/tuiseo);

– przysięgi generała Józefa Hallera obejmującego dowództwo nad formującą się armią polską we Francji w 1918 roku (Kamil Falkowski – II tżiug/tuiseo);

tekstu zaprzysiężenia na urząd prezydenta zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku (Aleksandra Łysik – IV tw);

– przysięgi żołnierzy Armii Krajowej (ponownie Sylwester Ujazda i Edyta Rulka);

– oraz dwóch pieśni („Roty” Marii Konopnickiej i „Przysięgi” Andrzeja Kołakowskiego”) związanych tematycznie ze zwyczajem ślubowania (Agnieszka Wiśniewska – II tak/tw, Natalia Chodyna – III tak/tw, Emilia Rej – IV tw, Daria Sokulska – IV tw, Kamil Kozłowski – IV ta/tżiug, Adam Wilga – IV tmria, Marcin Zadruski – II tżiug/tuiseo).

Czytanie każdej z przysiąg poprzedzał dźwięk trąbki wojskowej. Udostępnianiem muzyki i obsługą prezentacji multimedialnej ilustrującej występ uczniów zajął się Patryk Kamiński z klasy IV tmr.

Po tej części uroczystości nadszedł moment najważniejszy. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska wydała komendę wprowadzającą sztandar i o przygotowanie się do złożenia ślubowania poprosiła przedstawicieli klas pierwszych. Byli to następujący uczniowie:

– Piotr Orłowski i Kacper Osowiecki z klasy I tmria;

– Wiktoria Syska i Dawid Tyśkiewicz z klasy I tw;

– Zuzanna Modzelan i Wojciech Markowski z klasy I tżiug/tuiseo;

– Gabriela Szczesna i Milena Szczęsna z klasy I tak

– oraz Dawid Grześkiewicz i Konrad Ickiewicz z klasy I bs mopimr.

Po złożeniu ślubowania głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewa Jaworska, która w imieniu rodziców obecnych na uroczystości życzyła pierwszoklasistom wielu sukcesów w tym i kolejnych latach nauki.

Ostatnim elementem uroczystości było posadzenie drzewek. Zwyczaj ten zapoczątkowały pani dyrektor Ewa Leszczyńska i pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska w 2016 roku wraz z ówczesnymi klasami pierwszymi i ich wychowawcami. Łatwo obliczyć, że w tym roku drzewka posadzone zostały po raz trzeci i – jak z radością  zauważyła pani dyrektor – co roku jest ich więcej.

Za przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych odpowiedzialne były panie: Jolanta Błońska, Barbara Jusińska, Anna Osowiecka, Monika Plisecka i Edyta Żychowska. Naszą intencją było pokazanie, że złożenie ślubowania to nie tylko wypowiedzenie w poważnych okolicznościach pewnych słów, ale przede wszystkim ich dotrzymanie – co przywołane teksty przysiąg z różnych okresów historii Polski miały udowodnić.

Monika Plisecka


תגובות


bottom of page