top of page

Słowo o wsi wybrzmiało w Golądkowie

Pewnego wiosennego, pięknego i słonecznego dnia – a był to dokładnie 9 kwietnia – do ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie zawitała poezja. Stało się tak za sprawą Konkursu Recytatorskiego pod nazwą „Słowo o wsi”, do udziału w którym zaprosiliśmy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego.

Dlaczego słowo o wsi, dlaczego w ogóle poezja? Przyczyny są dwie. Po pierwsze, rok 2024 upływa nam pod znakiem świętowania stulecia istnienia szkoły rolniczej w Golądkowie. Konkurs poezji o tematyce wiejskiej świetnie wpisuje się w te jubileuszowe obchody. Zwraca bowiem uwagę na różne wątki i motywy związane ze wsią, takie jak jej krajobraz, praca na roli, historia, kultura i obyczaje, życie mieszkańców. Nie ma chyba epoki literackiej, która pominęłaby w swojej twórczości temat wsi. Jako szkoła czuliśmy się więc zaszczyceni, że uczestnicy konkursu recytatorskiego stali się ważną częścią naszego jubileuszu.

Po drugie, ufamy słowom naszej Patronki, Jadwigi Dziubińskiej, która w liście do swojej wychowanki napisała: „Posyłamy Ci poezje, abyś mogła, gdy będziesz miała czas, w niedzielne popołudnie, wyjść z książką w pole, usiąść choćby na miedzy i nasycić swą duszę poezją, a wtedy praca i trud życia codziennego stanie się lżejszym”. Choć literatura nie zawsze prezentuje wieś spokojną, wieś wesołą – to jednak wierzymy, że dzięki poetyckiemu słowu i zawartej w nim wrażliwości, świat choć na chwilę może stać się piękniejszy, a życie łatwiejsze. Konkursowe recytacje okazały się tego potwierdzeniem.

Poniżej przedstawiamy recytatorów (w kolejności wystąpień), wybrane przez nich utwory oraz wyniki konkursu:

·        Nikola Bonius (uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Gzowie) – wiersz pt. „Stara wieś” Izabeli Barańskiej;

·        Maja Gostkiewicz (uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Sieka w Błędostowie) – wiersz pt. „Ach, ta przecudna, cicha łąka…” Marii Konopnickiej – III miejsce;

·        Aleksander Wielechowski (uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku) – wiersz pt. „Gęsiarka” Leopolda Staffa – II miejsce;

·        Maria Siemek (uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku) – wiersz pt. „Pochwała wsi” Jerzego Lieberta;

·        Patryk Izbicki (uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie) – wiersz pt. „W ogrodzie” Marii Konopnickiej;

·        Nikola Rakowska (uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Winnicy) – utwór pt. „Wiersz mazowiecki” Jana Lechonia;

·        Noemi Szczygieł (uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie) – wiersz pt. „Południca” nieznanego autora – I miejsce.

 

Wystąpienia recytatorów oceniało jury w składzie:

  • pani Grażyna Maria Dzierżanowska: dziennikarka „Tygodnika Pułtuskiego”, poetka;

  • poeta, artysta o wszechstronnych zainteresowaniach – ksiądz Jarosław Bukowski;

  • pani Jolanta Siejbik: przewodnicząca NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty ziemi pułtuskiej, nauczycielka;

  • pani Aldona Jasińska: absolwentka Golądkowa, o czym mówi z dumą; pedagog, polonistka.

Recytatorskie zmagania odbyły się w sali konferencyjnej internatu, pięknie na tę okazję przygotowanej przez panie Edytę Żychowską i Izabelę Sieńkowską uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz panią Paulinę Leleń. Przybywających witała „Wiosna” Antonio Vivaldiego i prezentacja multimedialna, na którą złożyły się malarskie kadry z filmu „Chłopi” w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman. Serdecznie witała wszystkich również pani dyrektor Ewa Leszczyńska, podkreślając, że Konkurs Recytatorski „Słowo o wsi” jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do głównych uroczystości jubileuszowych zaplanowanych na czerwiec. W czasie przeznaczonym na obrady jury zgromadzeni obejrzeli prezentację pokazującą historię szkoły, którą przedstawiła pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni recytatorom za piękne wystąpienia, nauczycielkom – opiekunkom za przygotowanie do nich uczniów, członkom komisji konkursowej za uważne wysłuchanie uczestników i pewnie niełatwe, choć ostatecznie przyjemne, dokonanie oceny recytacji. Cieszymy się,  że „Słowo o wsi” tak pięknie wybrzmiało w Golądkowie.

Monika Plisecka

  

 

 

 

 

 

Comments


bottom of page