top of page

Seminarium pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne – dylematy i kierunki rozwoju”

W dniu 03.03.2017 r. uczniowie III klasy technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu i technik hodowca koni wzięli udział w seminarium pt. „Rodzinne gospodarstwa rolne – dylematy i kierunki rozwoju”. Referat wygłosił: prof. dr hab. Wojciech Józwiak.

Seminarium odbyło się w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

Barbara Jusińska

ooo

Comments


bottom of page