top of page

Spotkanie autorskie

Dnia 25 stycznia 2017 r. Samorząd Uczniowski zaprosił na kameralne spotkanie z „Młodym pisarzem” Janem Brzeżyckim, uczniem klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie. Spotkanie to w głównej mierze dotyczyło zaprezentowania książki, którą napisał i wydał uczeń naszej szkoły. Janek Brzeżycki podzielił się własnymi doświadczeniami pisarskimi oraz zachęcał kolegów do poszukiwania i realizacji swoich pasji. Uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział w dokonaniu wspólnej interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej pt. „Kot w pustym mieszkaniu” oraz w ćwiczeniach w zakresie kreatywnego myślenia. Na zakończenia spotkanie Janek nagrodził najaktywniejszych uczestników zajęć, a nagrodą były książki z dedykacją autora.

Hanna Karłowicz


imagekk006

Comentarios


bottom of page