Spotkanie Wigilijne w Internacie

Magia nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wkroczyła do internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. We wtorek, 18 grudnia cała społeczność internacka podzieliła się opłatkiem i zasiadła do wspólnego stołu. O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie, którzy pod czujnym okiem wychowawców przygotowali koncert kolęd. Wieczór wigilijny stał się okazją do podziękowania odchodzącej na emeryturę pani Teresie Wojtczak, która przez ponad 30 lat przygotowywała posiłki dla mieszkańców internatu.

Aneta Wierzbicka