top of page

Spotkanie wolontariatu

Wolontariat stwarza okazję do rozwijania zainteresowań, kształtowania osobowości, szukania pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu nawiązana została współpraca z Centrum Wymiany Międzynarodowej i Wolontariatu w Pułtusku. 28 listopada gościliśmy w szkole wolontariuszy, którzy przyjechali do Polski, w ramach projektu unijnego. Pierwsze spotkanie dało możliwość poznania charakteru prowadzonych przez wolontariuszy zadań, ukierunkowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wymianę informacji o krajach ich pochodzenia. Naszymi gośćmi byli wolontariusze z Francji, Hondurasu, Tajwanu i Turcji. Kolejne spotkania z uczniami naszej szkoły, przełożone zostaną na konkretne działania.

H. Karłowicz


bottom of page