top of page

Spotkanie z Patronem

Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami hotelu Narvil w Serocku. Zgodnie z zawartym w kwietniu porozumieniem, klasa ta jest objęta patronatem hotelu i przez cały cykl nauki w Zespole Szkół w Golądkowie będzie przez niego wspierana w zakresie kształcenia zawodowego.

Comments


bottom of page