top of page

Spotkanie z przedstawicielami firmy BERGERAT MONNOYEUR i ENERIA

W ramach współpracy szkoły z sektorem gospodarczym Zespół Szkół w Golądkowie odwiedzili przedstawiciele firmy BERGERAT MONNOYEUR i ENERIA. Spotkali się z uczniami technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz branżowej szkoły – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych i zainteresowanymi mieszkańcami okolicy. Celem spotkania było zapoznanie zebranych z zakresem działalności firm, wytwarzanymi produktami oraz ich wykorzystaniem w sektorze rolnictwa. Goście wystąpili również w roli potencjalnych pracodawców i przedstawili młodzieży możliwe ścieżki rozwoju zawodowego w swoich firmach.

bottom of page