top of page

Spotkanie z Przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego

11 czerwca 2013 w naszej szkole odbyło się spotkanie klas: I Tmr oraz II Tak/Tmr z Przedstawicielem Sekcji Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego, Oddziału Terenowego w Warszawie. Celem spotkania było przybliżenie uczniom zasad, zakresu działania Agencji Rynku Rolnego, co było uzupełnieniem wiadomości uzyskanych w szkole.

Pracownik ARR w sposób czytelny i zrozumiały przedstawił charakter działalności Agencji oraz udzielił odpowiedzi na nurtujące uczniów wątpliwości.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie uczniów i nauczycieli oraz chęć pomocy ze strony Agencji spotkania tego typu będą w przyszłości kontynuowane.

Monika Zielińska-Nowak

bottom of page