Spowolnienie prac e-dziennika i aplikacji mobilnych