top of page

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI – POŁOWA DROGI

11 i 12 kwietnia w Zespole Szkół w Golądkowie odbył się sprawdzian kompetencji polonistycznych i matematycznych – Połowa Drogi 2013. Do sprawdzianu przystąpili uczniowie klas trzecich – Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik mechanizacji rolnictwa.

Celem projektu edukacyjnego „Połowa drogi” jest badanie rozwoju umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

Dzięki projektowi „Połowa Drogi” uczeń może ocenić swoje umiejętności, a jego nauczyciel własny warsztat pracy. Jego istotę stanowi praktyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów w podstawowych obszarach kształcenia polonistycznego i matematycznego.

Sprawdziany są konstruowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz standardami wymagań egzaminacyjnych. Projekt daje możliwość ewaluacji formatywnej systemu kształcenia i w efekcie możliwość podsumowania efektów kształcenia.

Po wejściu w życie nowej podstawy programowej zorientowanej na kształcenie według wymagań projekt nabiera szczególnego znaczenia. Dostarcza nauczycielom informacji zwrotnych przydatnych również do oceny własnej pracy, stwarza możliwość formułowania hipotez dotyczących zarówno przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, jak i scharakteryzowania przyjętych metod kształcenia

Projekt Połowa Drogi ma charakter okresowego przeglądu osiągnięć, daje możliwość powiązania wyników sprawdzianu z obserwacją pracy uczniów w określonym czasie, umożliwia podejmowanie decyzji programowych oraz metodycznych w odniesieniu do klasy, szkoły, a nawet regionu, nie wykluczając też samodzielnego monitorowania rozwoju, zakłada, że informacja dołączona do wyniku ucznia będzie nabierała większego znaczenia niż sam wynik dokumentujący tylko poziom osiągnięć.


Polowa-drogi_20131

Comments


bottom of page