top of page

SUKCES NASZEJ UCZENNICY W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Karolina Przybyszewska, uczennica klasy I tak w ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, została nagrodzona w powiatowym konkursie plastycznym pod nazwą „Bohaterzy i miejsca związane z odzyskaniem niepodległości z terenu powiatu pułtuskiego”.

Na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa” wpłynęło 211 prac w trzech kategoriach wiekowych. Karolina wykonała swoją pracę ołówkiem – przedstawiła postać Ignacego Daszyńskiego, polityka II RP na tle pułtuskiego więzienia, w którym ten był przetrzymywany. Zajęła drugie miejsce, czego jej serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów. Otrzymała nagrodę rzeczową, ponadto jej praca będzie opublikowana w kalendarzu na 2020 rok.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 14 listopada w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku w trakcie X Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”.

Monika Plisecka


bottom of page