top of page

Systemy automatycznego prowadzenia john deere – szkolenie

W dniu 29 listopada 2019 r. Zespół Szkół w Golądkowie odwiedził Pan Łukasz Samsel, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego z firmy Rol-Brat z Karniewa. Przedstawił uczniom z klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki nowoczesne rozwiązania firmy John Deere w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Uczniowie zapoznali się z ofertą wyświetlaczy czwartej generacji Greenstar, odbiorników GPS – Starfire, kierownicą ATU 300, okablowaniem oraz innymi cennymi informacjami na temat możliwości prezentowanego sprzętu.

Paweł Pieńkoszbottom of page