top of page

#SzkołaPamięta

W ramach akcji,, Szkoła pamięta” podjęto szereg działań. Jednym z nich było posprzątanie przez uczniów należących do Szkolnego Koła Wolontariatu opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu w Winnicy. Uczniowie zapalili również znicze na grobach zmarłych nauczycieli, księży i grobie Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy także grób Pani Danuty Kostyry – długoletniej wicedyrektor i dyrektor naszej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani z krótką historią ich życia, zapalili znicze i upamiętnili zmarłych modlitwą. Grupą młodzieży opiekowały się: p. Anna Jałmużna i p. Magda Zych – Prus. Znicze, które zapaliliśmy na grobach zostały zebrane w czasie dwudniowej zbiórki w szkole, którą zorganizował Wolontariat. Dużą uwagę społeczność szkolna przywiązuje do kultywowania pamięci o zmarłych pedagogach. W tym roku została przygotowana wystawa, na której wyeksponowano przepiękne zdjęcia nieżyjących już dyrektorów szkoły, którzy dbali o jej rozwój i kształtowali pokolenia młodych ludzi. Są to Pani dyrektor Danuta Kostyra, Pan dyrektor Szczepan Gogolewski i kierownik szkoły Pan Kazimierz Muraszko. Ci wspaniali ludzie na zawsze pozostaną w naszych sercach i w naszej pamięci. Wystawę przygotowały panie: Magda Zych- Prus, Anna Jałmużna, Agata Sokołowska i Ewelina Frączkowska.

Przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych odbył się apel dla całej społeczności szkolnej, podczas którego występujący wprowadzili nas w czas refleksji i zadumy nad życiem, śmiercią i przemijaniem, a także pamięci o naszych bliskich zmarłych. Apel przygotowały panie: Anna Jałmużna, Anna Połomska i Ewelina Frączkowska. Zwieńczeniem akcji ,, Szkoła pamięta” -był różaniec przygotowany przez panią Annę Jałmużna , który odmówili nauczyciele naszej szkoły 1 listopada na winnickim cmentarzu wraz z drużyną winnickich harcerzy za dusze wszystkich tam spoczywających zmarłych. Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Zbigniewowi Pawłowi Maciejewskiemu za wspólną modlitwę i Boże błogosławieństwo.


Comments


bottom of page