top of page

Szkolenie nt. ,,Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”

28 maja 2019 r. odbyło się szkolenie nt. „Adaptacja do zmian klimatu oraz możliwości wykorzystania potencjału OZE”. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ich społeczno – ekonomicznych skutków dla sektora rolnego oraz przybliżenie idei zrównoważonego systemu gospodarowania rolnictwem. Podczas realizacji projektu zakładane jest przedstawienie odbiorcom sposobów adaptacji do zmieniającego się środowiska oraz możliwości wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii. W szkoleniu brali udział uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klas I, II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Paweł PieńkoszComments


bottom of page