top of page

Szkolenie z 365farmnet.com – rolnictwo inteligentne w chmurze


Dnia 2 listopada 2021 r. Zespół Szkół w Golądkowie odwiedziła p. Monika Kozłowska – przedstawiciel firmy 365farmnet na Polskę północno-wschodnią. 365FarmNet to oprogramowanie rolnicze łączące moduły różnych producentów w celu kompleksowego i wydajnego zarządzania gospodarstwem.


Klasa 3B4 Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyła w szkoleniu wstępnym, którego celem było nabycie umiejętności wprowadzania danych o granicach działek oraz zastosowanych maszynach i wykorzystanych środkach produkcji.


Dzięki szkoleniu, uczniowie pozyskali wiedzę praktyczną. Uczniowie wiedzą jak dla danego pola utworzyć jego kartę, przypisać do karty pola wykorzystane ciągniki, narzędzia, maszyny, środki ochrony roślin czy też zużycie nawozów i paliw. Karta pola zawiera bilans składników pokarmowych. Raport składników pokarmowych dotyczący zastosowania nawozów wyświetlany jest w formie graficznej.


Pani Monika Kozłowska przedstawiła także informacje jak korzystać z map wegetacji oraz jak wykonać na ich podstawie mapy zmiennego dawkowania np. podczas siewu.


Od tej chwili uczniowie wiedzą jak oszczędzać czas, pieniądze i surowce dzięki oprogramowaniu dla rolnictwa marki 365FarmNet — bez potrzeby instalacji.


Paweł Pieńkosz
Comentarios


bottom of page