top of page

Szkolny Konkurs Ekologiczny

24 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbył się Pierwszy Szkolny Konkurs Ekologiczny. Pomysłodawczyniami i osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki przedmiotów przyrodniczych: Pani Anna Osowiecka oraz Pani Monika Zielińska-Nowak. Termin konkursu nawiązywał do obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas I-III Technikum oraz klasy I Branżowej Szkoły I stopnia, łącznie 27 osób. W konkursie, aż trzy osoby uzyskały maksymalną liczbę punktów, są to: Karolina Sołtysiak uczennica klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Joanna Truszczyńska uczennica klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Olga Borucka uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu i to one zawalczą w dogrywce o pierwsze miejsce.

Organizatorki konkursu bardzo dziękują wychowawcom klas za wytypowanie przedstawicieli, a uczniom za tak liczny odzew i wysoki poziom konkursu.

Anna Osowiecka


Comentários


bottom of page