top of page

Technikum w Golądkowie. Zdawalność matur wśród najlepszych w województwie

Jak wynika z danych udostępnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną Technikum w Golądkowie znalazło się w gronie szkół z terenu województwa mazowieckiego, których absolwenci uzyskali najwyższe wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego według starej formuły.

Średni wynik na poziomie 62,5% uplasował golądkowską szkołę na ósmy miejscu w województwie mazowieckim.

Comments


bottom of page