top of page

UDZIAŁ GOLĄDKOWIAKÓW W XXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI

23 października 2020r. odbył się szkolny etap XXII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Naszą szkołę dzielnie reprezentowało 10 uczniów z technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Eliminacje, ze względu na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia, przebiegały w inny sposób niż dotychczas, czyli w formie on-line. Każdy uczeń otrzymał indywidualny kod do testu znajdującego się na stronie www.testportal.pl. Zmagania rozpoczęły się o godz. 9 i trwały 90 minut. Zgodnie z regulaminem Olimpiady § 4. punkt 4.5. do zawodów wyższego stopnia mogą zostać zakwalifikowani ci uczestnicy, którzy zdobyli nie mniej niż 50% punktów + 1 punkt z możliwych do zdobycia na danym etapie. Uczestnicy po zakończonym teście otrzymali zwrotnego maila z informacją o zakwalifikowaniu się do etapu okręgowego.


Komisja Konkursowa będzie jednak jeszcze weryfikowała punktacje testu, ale mamy nadzieję, że nasi uczniowie zakwalifikowali się do dalszych rozgrywek.


Trzymamy mocno kciuki!!!

bottom of page