top of page

UDZIAŁ GOLĄDKOWIAKÓW W XXII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŻYWNOŚCI

23 października 2020r. odbył się szkolny etap XXII Olimpiady Wiedzy o Żywności. Naszą szkołę dzielnie reprezentowało 10 uczniów z technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Eliminacje, ze względu na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia, przebiegały w inny sposób niż dotychczas, czyli w formie on-line. Każdy uczeń otrzymał indywidualny kod do testu znajdującego się na stronie www.testportal.pl. Zmagania rozpoczęły się o godz. 9 i trwały 90 minut. Zgodnie z regulaminem Olimpiady § 4. punkt 4.5. do zawodów wyższego stopnia mogą zostać zakwalifikowani ci uczestnicy, którzy zdobyli nie mniej niż 50% punktów + 1 punkt z możliwych do zdobycia na danym etapie. Uczestnicy po zakończonym teście otrzymali zwrotnego maila z informacją o zakwalifikowaniu się do etapu okręgowego.


Komisja Konkursowa będzie jednak jeszcze weryfikowała punktacje testu, ale mamy nadzieję, że nasi uczniowie zakwalifikowali się do dalszych rozgrywek.


Trzymamy mocno kciuki!!!

Comments


bottom of page