top of page

Uroczystość podsumowania I półrocza roku szkolnego 2016/2017

W dniu 8 lutego 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbyła się uroczystość podsumowania I półrocza roku szkolnego 2016/2017.

To ważny moment roku szkolnego, którego celem jest podsumowanie wyników nauczania, zachowania i frekwencji, wyróżnienie i nagrodzenie najbardziej pracowitych, sumiennych i wytrwałych uczniów oraz wzbudzenie energii do działania i pracy w kolejnym półroczu. Uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły przybliżono sukcesy w olimpiadach, konkursach wewnątrzszkolnych i ogólnopolskich oraz zawodach sportowych. Wspominaliśmy akcje, uroczystości i imprezy, w których szkoła brała udział w I półroczu. Bardzo budujące jest to, iż kolejny rok nasi uczniowie okazują wielkie serce najbardziej potrzebującym, biorąc udział w akcji Góra Grosza, WOŚP oraz w zbiórce plastikowych nakrętek, żywności i karmy dla zwierząt.

Gratulujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom wszystkich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.


imagekk001

Comments


bottom of page