top of page

Uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet

8 marca o godzinie 13.00 w Zespole Szkół w Golądkowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet.

Po życzeniach pana Krzysztofa Nuszkiewicza dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie, skierowanych do wszystkich kobiet, wybrani uczniowie z klas: II kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, II i III kształcącej w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, przedstawili krótką część artystyczną, w której zawarte były m.in. informacje dotyczące historii Dnia Kobiet i organizacji kobiecych. Następnie zostały zaśpiewane trzy piosenki przez uczniów: Piotra Plichę, Angelikę Maksalon i Marlenę Szmalc.

Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom wyróżniającym się w sporcie oraz biorącym udział w konkursie chemicznym. Po oficjalnej uroczystości wszyscy pracownicy szkoły udali się na spotkanie w stołówce szkolnej.

W czasie obiadu pan profesor Stefan Wróblewski i pan profesor Aleksander Orłowski wraz z męską częścią pracowników wcielali się w rolę humorystów.

Jolanta Błońska Katarzyna Łebkowska


dzkobiet1

Comments


bottom of page