top of page

USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI SPECJALISTY OD PROMOCJI, REKRUTACJI I KONTAKTU Z UCZESTNIKAMI W RAMCH PROJE

USŁUGA PEŁNIENIA FUNKCJI SPECJALISTY OD PROMOCJI, REKRUTACJI I KONTAKTU Z UCZESTNIKAMI W RAMCH PROJEKTU PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE ABY POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM II EDYCJA Numer ogłoszenia: 114751 – 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Załączniki:

  1. SIWZ

  2. załacznik nr 1

  3. załącznik nr 2

  4. załącznik nr 3

  5. załącznik nr 4

  6. załącznik nr 5

  7. załącznik nr 6

  8. załącznik nr 7a

  9. załącznik nr 7b

  10. załącznik nr 8

bottom of page